โปรโมชั่นนิสสัน 2023 ทุกรุ่น ออกรถง่าย เอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์

เอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์

เอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์
เอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์ กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้ซื้อ,ผู้ค้ำ)
สำเนาบัตรประชาชน 4ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 4ชุด
สลิแเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
แผนที่บ้าน/ที่พักปัจจุบัย 1 ชุด
แผนที่ที่ทำงาน 1 ชุด

เอกสารจัดไฟแนนซ์ กรณีนิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจฯ 4 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจฯ 4ชุด
หนังสือรับรองบริษัทฯ (ไม่เกิน 1 เดือน) 4ชุด
ภพ. 20 3 ชุด
สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
แผนที่บ้าน/ที่พักปัจจุบันของกรรมการฯ 1 ชุด
แผนที่ที่ตั้งกิจการ 1 ชุด